מדרכים משולבים לחשמלאים - לימוד חשמל לחשמלאים בתחילת דרכם מעשי עוזר ומוסמךמדריך משולב גלה איך לחבר מפסקי חשמל בבית  
איך להחליף מפסק תאורה

המדריך כולל את המדריכים :                            

איך לחבר מפסק דוד עם שעון
איך מחברים מפסק חדר מדרגות
חיבור מפסק דוד רגיל
חיבור מפסק צלב כפול וחילוף
חיבור מפסק דוד גביס
חיבור שקע עם מפסק

במחיר מיוחד של 
87 ש"ח 


מדריך משולב רק אצלנו תלמד 
איך מחברים קונטקטור למזגן
איך לחבר אביזרים נילווים ללוחות חשמל                
   

המדריך כולל את המדריכים:

איך לחבר קונטקטור לשעון שבת ולמזגן
איך לחבר שעון שבת לאוטומט מדרגות
חיבור שעון שבת לתאורה בבית כשיש הזנה
חד פאזית או תלת פאזית
חיבור אוטומט מדרגות במקום טרמיון
איך לחבר מונה בלוח חשמל

במחיר מיוחד של  
117 ש"ח


לוח חשמל ביתי שירטוט
מדריך משולב ראה כיצד תוכל להתקין 
לוח חשמל תלת פאזי ולוח חשמל חד פאזי                            


המדריך כולל בתוכו את המדריכים:                      

איך לחבר לוח חשמל תלת פאזי
איך לחבר לוח חד פאזי

במחיר מיוחד של
127 ש"ח   


מדריך משולב גם אתה יכול 
בדיקת בידוד מגר
לבצע בדיקות חשמל בדירה                                          

המדריך כולל בתוכו את המדריכים:

איך לבדוק את צריכת החשמל בדירה
בלוח חד פאזי ובלוח תלת פאזי
איך לבדוק מתח בלוח החשמל
איך לבדוק מתקן עם מגר

במחיר מיוחד של 
107 ש"ח  איך לחבר גוף תאורה
מדריך משולב דרכים פשוטות  
לחיבור גוף תאורה רגיל וחירום                                              

המדריך כולל את המדריכים הבאים:

איך להתקין גוף תאורה רגיל
ואיך להתקין גוף תאורה חירום

במחיר מיוחד של 
37 ש"ח