מדרכים משולבים לחשמלאים - חשמלאים בתחילת דרכם


 מדריך משולב גלה איך לחבר מפסקי חשמל בבית  
איך להחליף מפסק תאורה
המדריך כולל את המדריכים :                            

איך לחבר מפסק דוד עם שעון
איך מחברים מפסק חדר מדרגות
חיבור מפסק דוד רגיל
חיבור מפסק צלב כפול וחילוף
חיבור מפסק דוד גביס
חיבור שקע עם מפסק

במחיר מיוחד של 
87 ש"ח במקום 137 ש"ח


מדריך משולב רק אצלנו תלמד 
איך לחבר אביזרים נילווים ללוחות חשמל                
   
איך מחברים קונטקטור למזגן
המדריך כולל את המדריכים:
איך לחבר קונטקטור לשעון שבת ולמזגן
איך לחבר שעון שבת לאוטומט מדרגות
חיבור שעון שבת לתאורה בבית כשיש הזנה
חד פאזית או תלת פאזית
חיבור אוטומט מדרגות במקום טרמיון
איך לחבר מונה בלוח חשמל

במחיר מיוחד של  
117 ש"ח במקום 157 ש"ח


מדריך משולב ראה כיצד תוכל להתקין 
לוח חשמל תלת פאזי ולוח חשמל חד פאזי                            

לוח חשמל ביתי שירטוט
המדריך כולל בתוכו את המדריכים:                      

איך לחבר לוח חשמל תלת פאזי
איך לחבר לוח חד פאזי

במחיר מיוחד של
127 ש"ח במקום 197 ש"ח  


מדריך משולב גם אתה יכול 
לבצע בדיקות חשמל בדירה                                          
בדיקת בידוד מגר
המדריך כולל בתוכו את המדריכים:

איך לבדוק את צריכת החשמל בדירה
בלוח חד פאזי ובלוח תלת פאזי
איך לבדוק מתח בלוח החשמל
איך לבדוק מתקן עם מגר

במחיר מיוחד של 
107 ש"ח במקום 207 ש"ח מדריך משולב דרכים פשוטות  
לחיבור גוף תאורה רגיל וחירום                                              
איך לחבר גוף תאורה
המדריך כולל את המדריכים הבאים:

איך להתקין גוף תאורה רגיל
ואיך להתקין גוף תאורה חירום

במחיר מיוחד של 
37 ש"ח במקום 67 ש"ח